Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3

Przedmiotem zamówienia są Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku administracyjno-oświatowego o łącznik przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju  działka Nr 22/1, 22/3 oraz roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych".

12 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.9.2019 - Roboty modernizacyjne budynek na potrzeby pomieszczeń do celów oświatowych budynku administracyjno-oświatowego przy ul. Armii Krajowej w Busku-Zdroju działka Nr 22/1, 22/3

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki oznaczonej  w ewidencji gruntów numerem 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy) na działki 73/32 i 73/33 zgodnie  z postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój , znak: BUŚ.6724.16.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Projektowana działka nr 73/33 jest zabudowana, zainwestowana i po wydzieleniu zostanie przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej powiatu natomiast projektowana działka 73/32 także zabudowana zostanie zagospodarowana wspólnie z działką nr 73/10

Działka nr 73/11stanowi własność Powiatu Buskiego na podstawie KW KI1B/00067344/7.

Granice wydzielonych działek należy zastabilizować trwale.

Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami

5 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.8.2019 - Wykonanie podziału działki nr 73/11 położonej w Busku – Zdroju obr. 11 (ul. Bohaterów Warszawy)

IX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

IX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
28 czerwca 2019 roku o godz. 8.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15

 

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: IX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju, ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.9.2019 z dnia 11.06.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 11.06.2019 r.

Znak: GKN. 6853.1.9.2019

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)                                                                                                

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 39 Szczaworyż, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 734, 737 i 921, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tj. kanału sanitarnego ø200mm oraz rurociągu tłocznego ø110mm.

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.9.2019 z dnia 11.06.2019 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.8.2019 z dnia 07.06.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 07.06.2019 r.

Znak: GKN. 6853.1.8.2019

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)                                                                                                

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 39 Szczaworyż, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 743, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na wybudowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tj. kanału sanitarnego ø200mm oraz rurociągu tłocznego ø110mm.

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.8.2019 z dnia 07.06.2019 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce - III"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce - III", realizowanego przez Stowarzyszenie "Voce".

13 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: "Międzynarodowy Konkurs Wokalny Bella Voce - III"