Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Busku – Zdroju
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3 B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72,
fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

 

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Osobami ubiegającymi się o przyjęcie do szkoły mogą być:

 • osoby pełnoletnie, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum,
 • osoby, które ukończyły 16 lat, ale sytuacja życiowa lub zdrowotna uniemożliwia lub utrudnia im kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
24 stycznia 2014
Czytaj więcej o: Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych

Branżowe Szkoły I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl

http://www.zsp1busko.pl


Szkoła może kształcić w 27 różnych zawodach, m.in.:

 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych

nauczane języki obce:

 • język angielski

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

koła zainteresowań:

 • Szkolny Klub Multimedialny Meg@ Bajt
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Radio Bit
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Klub Młodego Dziennikarza
 • PCK, PTTK, ZHP
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • Szkolny Zespół Muzyczny
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, salę fitness, siłownię, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23 (piętro wydzielone wyłącznie dla uczniów ZSP 1).

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@zsti.pl
http://zsti.pl


kierunki kształcenia:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik motocyklowy

nauczane języki obce:

 • język angielski, język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3 B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72, fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

zawody:

 • murarz - tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektryk

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

koła zainteresowań:

 • Koło młodego budowlańca
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka siatkowa chłopców
 • Piłka koszykowa

Szkoła posiada:

 • 3 pracownie komputerowe
 • 3 pracownie symulacyjne
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

 

 

 

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Branżowe Szkoły I stopnia

Technika

Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl

http://www.zsp1busko.pl

 kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

nauczane języki obce:

 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki,

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

koła zainteresowań:

 • Szkolny Klub Multimedialny Meg@ Bajt
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Radio Bit
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Klub Młodego Dziennikarza
 • PCK, PTTK, ZHP
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • Szkolny Zespół Muzyczny
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, salę fitness, siłownię, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23 (piętro wydzielone wyłącznie dla uczniów ZSP 1).

Planowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • sporządzanie potraw i napojów (w ramach zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych),
 • planowanie i realizacja usług w recepcji (w ramach zawodu Technik hotelarstwa),
 • prowadzenie rachunkowości (w ramach zawodu Technik ekonomista).

Szkoła współpracuje z:
- Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,
- Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
- Travel Service z Krakowa  w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@zsti.pl
http://www.zsti.pl


kierunki kształcenia:
 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

 

    Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

  Szkoła uczestniczy w projekcie"Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region"  w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3 B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72,
fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

kierunki kształcenia:

 • technik budownictwa
 • technik hotelarstwa
 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik logistyk

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka angielskiego
 • matematyczne

koła zainteresowań:

 • Koło budowlane
 • Szkolny Wolontariat
 • PCK
 • Zespół muzyczny
 • Szkolna drużyna reprezentacyjna
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 3 pracownie komputerowe
 • nowoczesne pracownie projektowe
 • nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap) i pakiet OFFICE 365 dla szkół
 • 3 pracownie symulacyjne
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej

 

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła organizuje zagraniczne staże w ramach programu Erasmus+.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

Szkoła uczestniczy w projekcie  „Thinking beyond borders”  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Świętokrzyscy hotelarze na rynku pracy”.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

 

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Technika

Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 13,
28-100 Busko-Zdrój
tel. / fax 41-378-36-53
e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl
http://www.lobusko.pl

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język francuski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski
 • łacina medyczna w oddziałach o profilu biologiczno-chemicznym

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (profil humanistyczny)
 • biologia, chemia (profil biologiczno-chemiczny)
 • matematyka, fizyka, informatyka (profil matematyczno-fizyczny)
 • matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie (profil matematyczno-geograficzny)
 • język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia (profil lingwistyczno-humanistyczny)

Koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka angielskiego
 • języka łacińskiego
 • języka francuskiego
 • języka rosyjskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • fizyczne

Koła zainteresowań:

 • taneczne
 • teatralne
 • wolontariat
 • biblijne
 • Klub Młodego Mediatora
 • sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka

Szkoła posiada:

 • doskonałą bazę sportową – hala sportowa, boiska (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki), baza lekkoatletyczna, siłownia zewnętrzna. Obiekty sportowe spełniają najwyższe standardy. Zewnętrzny kompleks sportowy został oddany do użytku w 2017 r.
 • salę lustrzaną (aerobik, taniec, stretching),
 • trzy pracownie komputerowe,
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,
 • salę teatralną,
 • własny internat (siłownia, Wi-Fi)

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72,
fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

Klasa mundurowa – innowacja pedagogiczna 

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • historia
 • matematyka

 koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka angielskiego
 • matematyczne
 • informatyczne

koła zainteresowań:

 • Zespół taneczny
 • Zespół muzyczny
 • PCK
 • Szkolny Wolontariat
 • Szkolna drużyna reprezentacyjna
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • Piłka koszykowa

Szkoła posiada:

 • 3 pracownie komputerowe                               
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

III Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl 

http://www.zsp1busko.pl


nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka, geografia, język obcy w klasie matematycznej
 • biologia, język obcy w klasie biologiczno-sportowej

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

koła zainteresowań 

 • Szkolny Klub Multimedialny Meg@ Bajt
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Radio Bit
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Klub Młodego Dziennikarza
 • PCK, PTTK, ZHP
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • Szkolny Zespół Muzyczny
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, salę fitness, siłownię, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23 (piętro wydzielone wyłącznie dla uczniów ZSP 1).

Szkoła współpracuje z:
- Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,
- Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
- Travel Service z Krakowa  w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

IV Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@zsti.pl
http://www.zsti.pl


nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,
 • biologia,
 • język angielski (klasa ze zwiększoną ilością zajęć sportowych)

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe 

Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

 

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Licea ogólnokształcące

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 214/8

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 214/8, o powierzchni 0,4916 ha, położonej w Busku-Zdroju (obręb 11), uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1B/00065192/2, zabudowanej budynkiem parterowym (po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju).

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 214/8

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.RUZ.4211.23.2019.MLP

Kraków, dnia 8 lutego 2019

 KR.RUZ.4211.23.2019.MLP

 ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, działającej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Popielarskiego z dnia 21.01.2019 r., Nr Ref.: TTPP 0012/01/2019, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kanalizacją kablową rzeki Wschodniej w km 7+300, w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie projektu technicznego wykonawczego wraz z realizacją zadania budowa światłowodu wraz z kablem telekomunikacyjnym w relacji mijanka Zwierzyniec – Nastawnia Dysponująca Sławków LHS”.

 

18 lutego 2019
Czytaj więcej o: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.RUZ.4211.23.2019.MLP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.RUZ.4211.22.2019.MLP

Kraków, dnia 8 lutego 2019

 KR.RUZ.4211.22.2019.MLP

 ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość, działającej przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Popielarskiego z dnia 21.01.2019 r., Nr Ref.: TTPP 0011/01/2019, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kanalizacją kablową cieku bez nazwy w km 0+776, dz. nr ewid. 188/2 obręb 0010 Januszowice, gm. Gnojno, w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie projektu technicznego wykonawczego wraz z realizacją zadania budowa światłowodu wraz z kablem telekomunikacyjnym w relacji mijanka Zwierzyniec – Nastawnia Dysponująca Sławków LHS”

 

18 lutego 2019
Czytaj więcej o: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.RUZ.4211.22.2019.MLP