Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

II Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

II Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
14 grudnia 2018 roku o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15

 

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: II Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2018

W dniu 28.11.2018 roku, Gmina Chmielnik dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej z 1 hydrantem naziemnym oraz studnią wodomierzową w m. Kostera, gm. Gnojno.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Zarząd Powiatu kadencji 2018-2023

 • Jerzy Kolarz - Przewodniczący Zarządu Powiatu
 • Stanisław Klimczak - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
 • Jerzy Kordos
 • Wiesław Marzec
 • Tomasz Mierzwa
6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu kadencji 2018-2023

Ogłoszenie o zamówieniu: Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT

Przedmiot zamówienia obejmuje sześć jednostek ewidencyjnych podzielonych na pięć w wybranych jednostkach ewidencyjnych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do OPZ.

Szczegółowy OPZ dla części I określono w załączniku nr 7 do SIWZ oraz załącznikach 01, 02, 03, 04 do OPZ i załączniku nr 05 do OPZ jako wzór harmonogramu realizacji.

27 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT

Informacja Starosty Buskiego GKN.6810.4.52.2016 z dnia 04.12.2018 r.

Busko-Zdrój, dnia 04.12.2018 r.

Znak:GKN.6810.4.52.2016                                     

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO 

   Działając na podstawie art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Buski informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego znak:GKN.6810.4.52.2016 z dnia 24.10.2018 r., o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ostrów, oznaczonej numerami działek 536/1 i 539/1 o łącznej pow. 25.46 ha, położonymi w miejscowości Ostrów gm. Wiślica oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wyznaczam do dnia 30 grudnia  2019 r.  termin składania wniosków  przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie, o których mowa w art. 6a ustawy tj. osoby fizyczne, które posiadają gospodarstwo rolne  i nieprzerwalnie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Ostrów.

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego GKN.6810.4.52.2016 z dnia 04.12.2018 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Znaaksprawy: AB.6743.1.28.2018

W dniu 03.12.2018 roku, Gmina Stopnica dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Smogorzów gmina Stopnica.

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Ogłoszenie o zamówieniu: SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do siedziby Zamawiającego w Zborowie, ul. Pałacowa 4,  28-131 Solec-Zdrój.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 • 03142500-3 Jaja
 • 03142100-9 Miód naturalny
 • 03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy.
 • 03212100-1 Ziemniaki
 • 14400000-5 Sole i czysty chlorek sodu
 • 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne.
 • 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
 • 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
 • 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
 • 15500000-3 Produkty mleczarskie
 • 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
 • 15800000-6 Różne produkty spożywcze.
 • 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie.
 • 15820000-2  Sucharki i herbatniki, wyroby piekarskie i ciastkarskie  o przedłużonej trwałości.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

23 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE