Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2015
Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 tekst jednolity), w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli utworzona jest i funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Busku – Zdroju.

 

Skład komisji na kadencję 2016-2019 przedstawia się następująco:
 1. Jerzy Kolarz - Starosta Buski - Przewodniczący Komisji;
 2. Jerzy Kordos - radny delegowany przez Radę Powiatu w Busku – Zdroju; (Uchwała Nr XXI/201/2016 z dnia 13 września 2016 r.)
 3. Grzegorz Jankowski - radny delegowany przez Radę Powiatu w Busku - Zdroju; (Uchwała Nr XXI/201/2016 z dnia 13 września 2016 r.)
 4. Jakub Kosiń - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju;
 5. Grzegorz Mysior - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju;
 6. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju;
 7. Irena Sobieraj - Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju;
 8. Bożena Twaróg - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju.
W pracach Komisji uczestniczyć będzie Marcin Gogacz - Prokurator Rejonowy w Busku-Zdroju.

Z głosem doradczym powołuję się następujące osoby:
 1. Sławomir Dalach - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju;
 2. Tomasz Nowak - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju;
 3. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju;
 4. Tomasz Galant - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju;
 5. Jerzy Fabijański - Komendant Straży Miejskiej w Busku - Zdroju.

Do zadań Komisji należy:
 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt.1,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt.1,2 i 4,
 7. opiniowanie , zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Kadencja komisji trwa 3 lata.
 

Do pobrania
 • Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2016-2019 [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2973

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-10-28 10:43:36Mateusz OlszewskiDodano informację o składzie Komisji na lata 2016-2019Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju
2016-03-01 09:04:34Mateusz OlszewskiZaaktualizowano stanowiska członków KomisjiKomisja Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju