Powiatowa Rada Rynku Pracy w Busku-Zdroju

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2015

Na podstawie art. 23 ust.3,4, i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2015 r. Dz. U., poz.149 z późn. zm.) w skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na tere-nie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników,oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy,  oraz trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego.

Obecny skład Rady:

Przewodniczący: Stanisław Klimczak

członkowie:

1) Grzegorz Krzemień
2) Marian Pankiewicz
3) Janusz Poliński
4) Michał Maroński
5) Sławomir Sadowski
6) Władysław Smoleń
7) Stanisława Stolarska
8) Grzegorz Solarz
9) Marek Wyrozumski

Powiatowa Rada Rynku Pracy  jest organem  opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy, opiniuje m. in. programy specjalne, w tym:

1) celowość  ich realizacji w ramach posiadanych kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu, biorąc pod uwagę  w szczególności:
a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z  podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
c)koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,

proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Marta Roter
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3695

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-24 11:00:35Mateusz OlszewskiZaktualizwoano skład radyPowiatowa Rada Rynku Pracy w Busku-Zdroju
2016-04-07 21:18:54Piotr CiraDodano osobę do składu komisjiPowiatowa Rada Rynku Pracy w Busku-Zdroju
2015-11-20 11:27:52Piotr CiraZaktualizowano pełną treśćPowiatowa Rada Rynku Pracy w Busku-Zdroju