Zarządzenie Starosty Buskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze powiatu buskiego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2019

Zarządzenie Nr 40/2019
Starosty Buskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze powiatu buskiego.

Na podstawie art.34 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ), art. 163 ust. 1 i6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz. U. Z 2018r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami ) oraz art.17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.z 2018 r. poz. 1401 z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły na terenie powiatu oraz przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Wiśle wprowadzam z dniem 24 maja 2019r. od godz. 17,00, na terenie powiatu buskiego , aż do odwołania - alarm przeciwpowodziowy.
 
§ 2.
 
W związku z tym polecam w gminach na terenie powiatu:
1. sprawdzić i uaktualnić dokumentację ochrony przed powodzią,
2. kontrolować poziom wody na rzekach oraz stany wałów przeciwpowodziowych,
3. monitorować sytuację na zagrożonych terenach,
4. utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia.
 
§ 3.
 
Informację o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie zagrożonych gmin przekazywać należy do Straostwa Powiatowego w Busku - Zdroju tel: 41-378-85-20, fax: 41-378-35-78, email: starostwo@powiat.busko.pl.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

 

Starosta Buski


mgr inż. Jerzy Kolarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Sławomir Dalach
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:175