Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2018

W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  POWIATU BUSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W TRYBIE PRZETARGOWYM 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Buskiego przeznaczonej do sprzedaży.

1. Do sprzedaży przeznacza się działkę nr 214/8 o powierzchni 0,4916 ha położoną w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy, obręb 11, stanowiącą własność Powiatu Buskiego, uregulowaną w księdze wieczystej KI1B/00065192/2, zabudowaną budynkiem oświatowym. W budynku szkolnym obecnie mieści się siedziba Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących do końca października 2018 roku ma przenieść swoją siedzibę do nowego budynku szkolnego.

2. Opis nieruchomości:

- sąsiedztwo: działka od strony południowej graniczy z pasem drogowym ulicy Bohaterów Warszawy, od zachodu i północy z terenami zabudowanymi bazami transportowymi oraz warsztatowymi, od wschodu z obiektami usługowymi o funkcji ochrony zdrowia

- otoczenie: zabudowa mieszkaniowa wielo i jednorodzinna, usługowo-handlowa, służba zdrowia, ulice

- obecne zagospodarowanie: grunt zabudowany kompleksem budynków funkcjonalnie powiązanych, połączonych wspólną komunikacją z boiskiem przyszkolnym, terenami zielonymi, dobrze zagospodarowany z nasadzeniami traw, drzew, krzewów ogrodowych, ogrodzony, z wybrukowanymi dojściami, dojazdami i niewielkim betonowym placem parkingowym w sąsiedztwie wejścia do budynku.

3. Cena nieruchomości wynosi 2 257 295,00 zł.

4. Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXII/326/97 z dnia 26 sierpnia 1997 r., zgodnie  z którym przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem A.79.UO – usługi oświaty i szkolnictwa.

5. Forma zbycia nieruchomości – sprzedaż w drodze przetargu.

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

7. Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (al. Mickiewicza 15),oraz zamieszczenie na stronach internetowych powiatu a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 


Do pobrania:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2018-07-06
Data publikacji:2018-07-06
Osoba sporządzająca dokument:Anna Majkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:564