Protokół Nr XXX/2017 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2017

Protokół Nr XXX/2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju która odbyła się w dniu 13 września 2017 r. roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.XXX.2017

Protokół Nr XXX / 2017

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 13 września 2017 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Busku - Zdroju

 

w posiedzeniu udział wzięli:

 • Radni Powiatu w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Naczelnicy Wydziałów Starostwa

zaproszone osoby:

 1. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji w Busku - Zdroju
 2. Artur Brachowicz - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
 3. Helena Bebel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 4. Aneta Chwalik - Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Wypłaty Świadczeń oraz Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
 5. Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
 6. Lucyna Wojnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 7. Justyna Kwiatkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 8. Wiesław Waga - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie
 9. Sylwester Pałka - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju
 10. Grzegorz Wojciechowski - Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju
 11. Paulina Lasak - Nauczyciel zastępujący Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku - Zdroju
 12. Waldemar Wójcik - p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju
 13. Krzysztof Tułak - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju
 14. Marian Szostak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju
 15. Krzysztof Socha - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju
 16. Grzegorz Lasak - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
 17. Stanisław Kozioł - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 18. Tomasz Łukawski - Kierownik WTZ przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

oraz

 • Delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Tuczępach
  • Halina Żal
  • Lilla Palmąka
  • Janina Stasik
 • Reprezentacje szkół w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2016/2017
 • Mieszkańcy Powiatu Buskiego
 • Przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.

5. Wręczenie nagród w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2016/2017.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

c) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

d) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

e) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

f) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

g) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

h) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m , Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m ”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

i) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79  w miejscowości Pacanów od km 0+012 do km 0+540 długości 528 m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

j) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

k) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 4+518 do km 4+702 długości 184  m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

l) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

m) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola – Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

n) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655  m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

o) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice -Chrzanów związana z budową chodnika przy ulicy Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m..” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

p) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów -Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

r) zmiany uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim,

s) upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

t) ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

u) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

w) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

x) wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

y) przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2017-2020.

9. Obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego.

10. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego.

11. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2017 roku uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku.

13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2017 roku.

14. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg.

15. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Sprawy różne i wolne wnioski.

18. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Krzysztof Eliasz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 10.00otworzył XXX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji - listy obecności radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz, uzasadniając, zgłosił wniosek o wprowadzenie
w pkt 8 porządku obrad następujących zmian:

Wniosek o wycofanie z pkt 8 litery „i” oraz litery „o” w brzmieniu:

i) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79  w miejscowości Pacanów od km 0+012 do km 0+540 długości 528 m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

o) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice -Chrzanów związana z budową chodnika przy ulicy Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

W związku z powyższym nastąpi zmiana ciągłości numeracji kolejnych liter, tak więc dotychczasową:

literę „j” zastąpi „i”

literę „k” zastąpi „j”

literę „l” zastąpi „k”

literę „m” zastąpi „l”

literę „n” zastąpi „m”

literę „p” zastąpi „n”

literę „r” zastąpi „o”

literę „s” zastąpi „p”

literę „t” zastąpi „r”

literę „u” zastąpi „s”

literę „w” zastąpi „t”

literę „x” zastąpi „u”

literę „y” zastąpi „w”

Ponadto wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8, po literze „w” liter „ x ”,
„ y ”, „z ” „a ’ ”
w brzmieniu:

 

8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

x) przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”.

y) przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa
i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec - Zdrój”.

z) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości
w najem.

a ) wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poddał pod odrębne głosowania poszczególne powyższe wnioski dotyczące zmiany porządku obrad, w przytoczonym wyżej brzmieniu.

Wniosek o wycofanie z pkt 8 litery „o” w brzmieniu:

 

o) wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice -Chrzanów związana z budową chodnika przy ulicy Wójczańskiej w miejscowości Pacanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu - stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

 

Pozostałe poszczególne wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, zostały przyjęte przez Radę Powiatu w odrębnych głosowaniach - stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza, porządek obrad wraz z przyjętymi powyżej zmianami, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXIX / 2017 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2017 roku został przyjęty przez Radę Powiatu bez uwag, w głosowaniu stosunkiem głosów - na 17 Radnych obecnych na sali:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Poza porządkiem obrad:

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju uhonorowali nagrodami Koło Gospodyń Wiejskich w Tuczępach - zwycięzcę konkursu w roku bieżącym na najpiękniejszy wieniec dożynkowy - reprezentanta Powiatu Buskiego podczas XVII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Masłowie, które odbyły się w dniu 3 września 2017 roku.

Nastąpiły gratulacje i okolicznościowe przemówienia.

 

Ad. 5

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz oraz Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju wręczyli Nagrody w Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2016/2017.

Lista szkół nagrodzonych - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Nastąpiły gratulacje.

 

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 30 czerwca 2017 roku do 13 września 2017 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. W okresie tym Zarząd odbył 8 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz o godz. 11.20 ogłosił 10-minutową przerwę.

O godzinie 11.30 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz wznowił obrady.

 

Ad. 7

Interpelacje i zapytania Radnych:

1. Radny Piotr Wąsowicz - zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

1.1. Radny wystąpił z inicjatywą ponownego wszczęcia działań mających na celu uruchomienie procedury budowy sali gimnastycznej (sportowej) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie. Podczas wakacji Radny dokonał wizytacji wszystkich szkół
w gminie Busko - Zdrój podległych Starostwu. Należy mówić o dobrej infrastrukturze przy wielu szkołach. Jednak SOS-W w Broninie nie ma bazy niezbędnej do prowadzenia zajęć gimnastycznych i terapeutycznych. W obecnej kadencji Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu odwiedziła w/w jednostkę i wnioskowała o podjęcie wszelkich starań by stworzyć tam lepsze warunki pracy i terapii. Radny zaznaczył, iż nie jest tajemnicą, że pracownicy SOS-W w Broninie dołożyli starań by przekonać rodziców, by właśnie w tym Ośrodku uczyły się ich dzieci. Wiadomo też, że od 2020 roku będzie obowiązywać nowe Rozporządzenie dot. organizacji pracy. Radny jest przekonany, że inicjatywa budowy sali gimnastycznej jest jak najbardziej zasadna.

W/w interpelacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

1.2 Radny zwrócił się z pytaniem jak toczy się sprawa i na jakim etapie są ustalenia dotyczące Internatu ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju? Radny zwrócił się z pytaniem co z Filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej znajdującej się w budynku przy I LO w Busku - Zdroju? Radny zwrócił się też z pytaniem o ilość miejsc w internatach? Czy są zabezpieczone potrzeby uczniów
w tym względzie?

1.3. Radny wyraził zadowolenie, iż zostały w roku bieżącym zagwarantowane środki finansowe
z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych. Radny zgłosił jednocześnie wniosek aby w projekcie budżetu na rok 2018 również zostały zagwarantowane środki finansowe na podwyżki płac ale w większej wysokości, tak aby zapewnić pracownikom właściwe wynagrodzenie. Starosta Buski wielokrotnie podkreślał fachowość
i kompetencje kadry, którą zarządza należy więc te starania należycie wynagrodzić.

2. Radny Stanisław Moskal zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

2.1. Radny zwrócił się z zapytaniem czy jest planowana poprawa stanu nawierzchni, po której odbywa się przewóz osób chorych z karetki do budynku szpitala. Według informacji od przewożonej chorej osoby podczas przewozu pacjenci odczuwają duży dyskomfort.

2.2. Radny wnioskuje o zabezpieczenie satysfakcjonującej kwoty na wsparcie finansowe ECB
w 2018 roku ze wskazaniem na Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Jak podkreślił Radny, Festiwal ten jest organizowany na bardzo wysokim poziomie i dla dużej populacji
o czym osobiście przekonał się będąc uczestnikiem w/w Festiwalu w roku bieżącym.

2.3. Radny złożył podziękowanie dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju za rzetelne wyremontowanie chodnika w m. Podgaje.

W/w interpelacje i zapytania stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

3. Radny Jarosław Jaworski poparł inicjatywę ponownego wszczęcia działań mających na celu uruchomienie procedury budowy sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Broninie. Radny zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych
w projekcie budżetu na rok 2018 na powyższe zadanie.

4. Radny Jacek Wach zgłosił n/w interpelacje i zapytania:

4.1. Radny wnioskuje o utwardzenie kruszywem pobocza na wysokości cmentarza parafialnego w m. Szaniec przy drodze powiatowej Szaniec - Młyny.

4.2. Radny zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy chodnika w m. Łagiewniki gm. Busko - Zdrój.

4.3. Radny zgłosił ponowny wniosek o odmulenie rowów przydrożnych przy drodze powiatowej Podgaje (Kozina) - Słabkowice.

W/w interpelacje i zapytania stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

5. Radny Kamil Kasperczyk zgłosił interpelację w sprawie drogi powiatowej nr 0043T
w miejscowości Stopnica. Wniosek dotyczy uzupełnienia poboczy kruszywem w miejscach gdzie nawierzchnia jest powyżej pobocza. Powyższe poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego w momencie mijania się pojazdów. Kruszywa brakuje na odcinku od budynku Urzędu Miasta i Gminy do skrzyżowania w miejscowości Falęcin Nowy.

W/w interpelacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

6. Radny Krzysztof Wojtaś zgłosił n/w interpelacje:

6.1. Radny wnioskuje o udrożnienie przepustu na drodze powiatowej w m. Stary Korczyn.

6.2. Radny wnioskuje o uzupełnienie poboczy przy drodze powiatowej w m. Łęka w kierunku m. Podraje.

W/w interpelacje stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 8

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz odczytał projekty Uchwał Rady Powiatu, poddając je pod głosowanie:

 

a) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 299 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

b) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień
w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 300 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

c) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 301 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030 - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

d) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 302 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

e) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 303 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż - Skotniki - Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

f) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990
dł. 980 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 304 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

g) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 305 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 8+370 do km 9+710 dł. 1340 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

h) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m , Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m ”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 306 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m , Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Ludwinów-Błotnowola od km 14+427 do km 16+827 długości 2400 m ”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

i) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 307 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 odcinek długości 420 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

j) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 4+518 do km 4+702 długości 184  m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 308 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 4+518 do km 4+702 długości 184  m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

k) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 309 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś - Sroczków - Beszowa od km 1+631 do km 3+551 długości 1920 m.” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

l) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola – Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 310 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola – Wójcza od km 2+445 do km 5+473 długości 3028 m. ” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

m) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655  m.”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 311 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 odcinek długości 1655  m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

n) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów -Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m”oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 312 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w 2018 r projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów -Tuczępy - Pieczonogi od km 8+200 do km 8+505 odcinek długości 305m” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego pn. ,,Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

o) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w Powiecie Buskim.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 313 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

p) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 314 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju - stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

r) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 315 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

s) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 316 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

t) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 317 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

u) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 318 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Świętokrzyskie bez e-B@rier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

w) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2017-2020.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 319 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim na lata 2017-2020 - stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

x) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przygotowania
i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 320 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II” - stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

y) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przygotowania
i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 321 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” - stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

z)Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 322 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

a ) Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu
w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 323 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Eliasz otworzył dyskusję nad Obwieszczeniem Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał w/w Obwieszczenie pod głosowanie.

Na 17 Radnych obecnych na sali posiedzeń, w/w Obwieszczenie zostało przyjęte przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Obwieszczenie Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

W odniesieniu doInformacji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego - w Rozdziale - Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych - gdzie łącznie pobrano 22 próbki płodów rolnych z czego w 2 próbkach stwierdzono przekroczenia NDP i rolnikom nałożono mandaty karne, Radny Jarosław Jaworski zwrócił się z pytaniem dlaczego tych badań przeprowadzono tak niewiele? Dlaczego badania te są tak nisko limitowane? Wszystkim konsumentom zależy przecież na spożywaniu zdrowych płodów rolnych.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału RLO Andrzeja Lasaka do przygotowania stosownego wystąpienia do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 36 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 11

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za I półrocze 2017 roku uwzględniająca w szczególności stan należności
i zobowiązań w tym wymagalnych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 37 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2017 roku -
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 38 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 13

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w Powiecie Buskim
w I półroczu 2017 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 39 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 14

Informacja na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 40 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 15

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 41 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 16

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

Ad. 1. i Ad. 3. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza i Radnego Jarosława Jaworskiego w sprawie ponownego wszczęcia działań mających na celu uruchomienie procedury budowy sali gimnastycznej (sportowej) przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
w Broninie, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż powyższa inicjatywa jest jak najbardziej zasadna. Zarząd Powiatu w tym względzie szukał i nadal szuka możliwych źródeł dofinansowania w ramach RPO, PFRON, Ministerstwa Sportu. Jeżeli do 15 listopada 2017 roku pojawi się możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, Powiat będzie aplikował o środki na budowę sali i zgłosi w projekcie budżetu na 2018 rok stosowny wniosek. Zarząd Powiatu widzi problem, podejmuje działania i szuka źródeł dofinansowania, bowiem sam nie udźwignie finansowo realizacji powyższego zadania, szacowanego na kwotę ok. 3,5 mln zł.

Ad. 1.2. Odpowiadając na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż na dzień dzisiejszy po likwidacji Internatu ZSP Nr 1 w Busku - Zdroju, pozostałe Internaty tj. I LO, ZSTiO i ZST-I w Busku - Zdroju dysponują łącznie 218 miejscami. Na dzień
8 września 2017 roku uczniowie złożyli 141 deklaracji. Tak więc pozostaje jeszcze 77 miejsc wolnych. Ponadto Starosta Buski poinformował, iż z dniem 31 grudnia 2017 roku wygasa umowa zawarta z PINB w Busku - Zdroju, zajmującym pomieszczenia w Internacie I LO, co zwalnia cztery pomieszczenia i daje kolejne 10-12 miejsc. Nie ma więc ryzyka, że miejsc w Internatach dla uczniów zabraknie. Średnioroczne wykorzystanie miejsc w internatach w 2016 roku wynosiło 157, tak więc pozostaje jeszcze duża rezerwa.

Ad. 1.3.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w budżecie na rok 2017 zabezpieczone zostały środki finansowe z przeznaczeniem na podwyżki płac dla pracowników Starostwa Powiatowego
i jednostek podległych bez określania od kiedy i w jakiej wysokości. Starosta odniósł się do konieczności zapłaty przez Powiat Buski odszkodowania za bezumowne korzystanie
z nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym w Zborowie. Na wniosek Zarządu Powiatu, Sąd Apelacyjnej w Krakowie w dniu 8 września 2017 roku rozpatrywał apelację w sprawie przedmiotowego odszkodowania, wydając niestety niekorzystny dla Powiatu wyrok.

Ad. 2.1. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Stanisława Moskala, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasakpoinformował, iż prawdopodobnie chodziło tutaj
o podjazd przy Izbie Przyjęć na Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie istotnie występowały nierówności, ale teren ten został już uporządkowany i wyrównany.

Ad. 2.2. W odpowiedzi nawniosek Radnego Stanisława Moskala w sprawie zabezpieczenia satysfakcjonującej kwoty na wsparcie finansowe ECB w 2018 roku ze wskazaniem na Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż nie może on być procedowany z uwagi na brak stosownego wniosku ze strony Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ad. 4. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje
i zapytania Radnego Jacka Wacha Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 5. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelację
Radnego Kamila Kasperczyka Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

Ad. 6. Do rozeznania i udzielenia szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej na interpelacje
Radnego Krzysztofa Wojtasia Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka.

 

Ad. 17

Sprawy różne i wolne wnioski:

1. Członek Zarządu Powiatu Robert Gwóźdź przedstawił zebranym informację w formie prezentacji multimedialnej poświęconej pamięci żołnierzy walczących na Westerplatte, spoczywających na cmentarzu w m. Zborówek. Radny poinformował, iż wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju z wnioskiem o objęcie patronatem i opieką nad grobami z udziałem szkół średnich Powiatu Buskiego.

2. Radny Roman Duda oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz podkreślili, iż
w roku bieżącym, dzięki dobremu zarządzaniu Dyrektora oraz oddanej pracy wszystkich pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, organ założycielski nie musiał pokrywać straty finansowej.

 

Ad. 18

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.30zamknął XXX Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2017-10-11
Data publikacji:2017-10-11
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:940