Uchwały Rady Powiatu za 2006 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała Nr XXXV/267/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/262/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXV/268/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/260/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2006 dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXV/269/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Busku-Zdroju w roku 2005. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik do uchwały (pdf), Załącznik 1 (pdf), Załącznik 2 (pdf), Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXV/270/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursu „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVI/271/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVI/272/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf), Załącznik4 (pdf), Załącznik5 (pdf), Załącznik6 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVI/273/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVI/274/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń po Pracowni RTG przy Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w ZOZ Busko-Zdrój.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVI/275/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Powiatu Buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVI/276/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/260/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2006 dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVI/277/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających powiatowi buskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2006.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVI/278/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej Ludwinów-Parchocin-Podwale o długości 2 922 mb do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVI/279/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie skargi Pana Józefa Ostendy na działalność Starosty Buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVII/280/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf), Załącznik4 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVII/281/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/273/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006r w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVII/282/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVII/283/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik (pdf), Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf), Załącznik4 (pdf), Załącznik5 (pdf), Załącznik6 (pdf), Załącznik7 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVII/284/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/209/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005 r w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego na rok szkolny 2005/2006” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVII/285/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2005 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVIII/286/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf), Załącznik 2 (pdf), Załącznik 3 (pdf), Załącznik 4 (pdf), Załącznik 5 (pdf), Załącznik 6 (pdf), Załącznik 7 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/287/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVIII/288/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/289/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/290/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/291/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/292/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/293/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/294/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/295/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/209/2005 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Buskiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf), Załącznik 2 (pdf), Załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/296/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - Priorytetu II Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2006/2007.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf), Załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/297/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu usuwania odpadów azbestowych.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr XXXVIII/298/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVIII/299/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVIII/300/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVIII/301/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVIII/302/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004-2006.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXIX/303/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 września 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (PDF), Załącznik 2 (PDF), Załącznik 3 (PDF), Załącznik 4 (PDF), Załącznik 5 (PDF), Załącznik 6 (PDF), Załącznik 7 (PDF), Załącznik 8 (PDF), Załącznik 9 (PDF)
 • Uchwała Nr XXXIX/304/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 września 2006 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/264/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ustalenia wysokości poręczenia długoterminowego kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju z siedzibą ul. Bohaterów Warszawy 67 28-100 Busko-Zdrój.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXIX/305/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 (PDF), Załącznik 2 (PDF)
 • Uchwała Nr XXXIX/306/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXIX/307/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 września 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik (PDF)
 • Uchwała Nr XL/308/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1, Załącznik nr2, Załącznik nr3, Załącznik nr4, Załącznik nr5, Załącznik nr6, Załącznik nr7, Załącznik nr8, Załącznik nr9
 • Uchwała Nr XL/309/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na współfinansowanie programu pod nazwą „Program poprawy jakości, dostępu do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych w ZOZ Busku-Zdroju” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XL/310/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/108/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Powiatu Buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XL/311/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2004-2006.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1, Załącznik nr2
 • Uchwała Nr XL/312/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/277/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1
 • Uchwała Nr XL/313/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Wykazu Przedsięwzięć Priorytetowych do dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Busku-Zdroju.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1, Załącznik nr2, Załącznik nr3
 • Uchwała Nr XL/314/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1, Załącznik nr2
 • Uchwała Nr XL/315/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Buskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1
 • Uchwała Nr XL/316/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Buski na rok szkolny 2006/2007 w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1
 • Uchwała Nr XL/317/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2006 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XL/318/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizacje projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 15130 (0030T) Skadla-Bronina i nr 15124 (0024T) Chmielnik-Stopnica-Etap I” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1491