Zakres Działania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2015

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy:

 1. opracowywanie projektu statutu powiatu i jego nowelizacji,
 2. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy starostwa oraz kontrola ich realizacji,
 3. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,
 4. zapewnianie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy w starostwie (w tym obsługi interesantów),
 5. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 6. prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty,
 7. prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
 8. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
 9. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów,
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 11. opracowywanie wymaganych analiz i sprawozdań z zakresu skarg i wniosków oraz przyjmowanie obywateli zgłaszających skargi i wnioski, a także organizowanie kontaktów ze starostą, wicestarostą oraz poszczególnymi członkami zarządu,
 12. organizacja kontaktów starosty z organami gmin położonych na obszarze powiatu oraz innymi jednostkami,
 13. prowadzenie spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 14. organizowanie i koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
 15. współdziałanie z Wydziałem Finansowo - Budżetowym w planowaniu i realizacji wydatków budżetowych starostwa,
 16. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 17. prowadzenie kontroli w zakresie spraw osobowych i dyscypliny pracy,
 18. obsługa sekretariatu starosty,
 19. zabezpieczenie mienia starostwa,
 20. zabezpieczenie przestrzegania w starostwie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 21. administrowanie pomieszczeniami i budynkami starostwa,
 22. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją urządzeń i wyposażeniem starostwa,
 23. załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, tablicami, szyldami,
 24. gospodarowanie drukami i formularzami,
 25. gospodarowanie taborem samochodowym,
 26. zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów,
 27. prowadzenie archiwum oraz biblioteki starostwa,
 28. zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej,
 29. obsługa informatyczna starostwa,
 30. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi,
 31. zapewnianie obsługi w zakresie poligrafii,
 32. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1499