Uchwały Rady Powiatu za 2003 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała Nr IV/26/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf), załącznik 5 (pdf), załącznik 6 (pdf), załącznik 7 (pdf), załącznik 8 (pdf), załącznik 9 (pdf)
 • Uchwała Nr IV/27/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IV/28/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12.12.2002 r (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12.12.2002 r (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju nieruchomości położonej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IV/33/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2003 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr IV/34/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2003 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf), załącznik 5 (pdf), załącznik 6 (pdf)
 • Uchwała Nr IV/35/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie powołania komisji doraźnej oraz wyboru jej przewodniczącego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr V/36/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2002 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w tego tytułu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr V/37/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu działań z zakresu pomocy społecznej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf) załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr V/38/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr V/39/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/99 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dn. 26 maja 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i placówek oświatowo-wychowawczych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr V/40/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VI/41/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf) załącznik 2 (pdf) załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr VI/42/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VI/43/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr VI/44/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VI/45/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sfinansowania odbudowy dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VI/46/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/194/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Bursy Szkolnej w Busku-Zdroju oraz nadania statutu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VI/47/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju nieruchomości położonej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VI/48/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Buskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VI/49/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny lokali użytkowych nr. 20, 21, 22, 23 o łącznej powierzchni 57,8m2, znajdujących się w budynku położonych w Busku-Zdroju przy ulicy Kopernika 2 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/50/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/51/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/103/2000 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27.10.2000 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/53/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających Powiatowi Buskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2003 r (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr VII/54/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie zasad zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/55/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie sfinansowania odbudowy dróg zniszczonych przez powódź w 2001 r (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VIII/56/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf) załącznik 2 (pdf) załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr VIII/57/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy Busko-Zdrój działki numer 3/11 o powierzchni 0,1652 ha, położonej w Busku-Zdroju przy ulicy Rehabilitacyjnej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VIII/58/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia " Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Buskiego" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr VIII/59/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na przebudowę dróg powiatowych współfinansowanych ze środków SAPARD (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1
  (pdf)
 • Uchwała Nr IX/60/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr IX/61/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr IX/62/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IX/63/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr IX/64/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury , sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr IX/65/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu "LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr IX/66/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Starosty Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IX/67/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 października 2003 roku w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/58/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr X/68/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr X/69/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 grudnia 2002 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/29/2003 Rady Powiaty w Busku-Zdroju z dnia 4 lutego 2003 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr X/70/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego do 2005 roku" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr X/71/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr X/72/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr X/73/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XI/74/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XI/75/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu ochrony środowiska (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XI/76/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf) załącznik 2 (pdf) załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2003 roku zmienionej uchwałą X/71/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 grudnia 2003 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XI/79/2003 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 (pdf)Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1629