Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wojewódzkie Zawody Sportowy-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych”, realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Świętokrzyskiego.

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego

Dostawa sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w PCPR Busko – Zdrój

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w PCPR Busko – Zdrój, określonego poniżej:

 

 • Zestaw do drenażu limfatycznego (rękaw BOA) – 5 sztuk
 • Łózko rehabilitacyjne – 5 sztuk
 • Balkonik wysoki – 5 sztuk
 • Specjalistyczny wózek inwalidzki stabilizujący plecy i głowę, osoba dorosła–2 sztuki
 • Rowerek elektromagnetyczny – 2 sztuki
 • Koncentrator tlenu – 3 sztuki
 • Materac przeciwodleżynowy prosto-komorowy – 3 sztuki
 • Poduszka przeciwodleżynowa – 5 sztuk
 • Materac przeciwodleżynowy pneumatyczny – 5 sztuk
 • Pionizator statyczny dziecięcy (parapodium statyczne) – 1 sztuka
 • Pionizator dla osoby dorosłej – 1 sztuka
 • Specjalistyczny wózek dziecięcy – 1 sztuka
 • Elektryczna bieżnia rehabilitacyjna – 1 sztuka                         
 • Rotor zespolony kończyn dolnych i górnych – 2 sztuki
 • Kule łokciowe dziecięce – 3 komplety
 • Kula łokciowa (osoba dorosła ) – 3 komplety
 • Orbitrek – 2 sztuki
 • Rower stacjonarny – 2 sztuki
 • Drabinka rehabilitacyjna mobilna –  4 sztuki
 • Taśma rozciągająca – 13 sztuk
 • Wałek do masażu – 13 sztuk
 • Piłka gimnastyczna – 13 sztuk
 • Mata do ćwiczeń – 13 sztuk
 • Huntle – 13 sztuk
 • Piłki małe do ćwiczeń dłoni – 13 sztuk
 • Expandery – 13 sztuk
 • Kołyski na brzuch  – 5 sztuk
 • Kijki gimnastyczne – 13 sztuk
 • Platforma do równowagi - 5 sztuk
 • Taśma do ćwiczeń TRX  - 5 sztuk
2 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Dostawa sprzętu i wyposażenia do Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w PCPR Busko – Zdrój

Zapytanie ofertowe - Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Busku-Zdroju dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Powiat Buski zaprasza do składania ofert cenowych na roboty budowlane remontowe. Szczegóły w załącznikach.

Część 1_ Roboty remontowe dostosowania pomieszczeń;
Część 2_Sieci komputerowe i sygnalizacyjne 

Ofertę na załączonym wzorze należy złożyć w zamkniętej kopercie na biuro obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 15. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Oferta na zapytanie cenowe znak IP.2511.7.2.2018”

Oferty należy złożyć do: 20.08.2018, do godz. 15:00
Wykonawca może złożyć ofertę wariantową na całość zamówienia bądź na jedną z 2 części.
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie :
Piotr Woźniak, Referat Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju;
Tel. 41-370-50-49
e-mail : piotr.wozniak@powiat.busko.pl

14 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Busku-Zdroju dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BUSKIEGO

Przedmiot zamówienia podzielono na cztery zadania w których zastosowano prawo opcji określając zakres minimalny w każdym z zadań, który zostanie zrealizowany oraz maksymalny to zakresu do którego realizacji Zamawiający posiada uprawnienie.    

Zadanie I:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – PIELĘGNIARKI.
1.    Zrealizowanie 1.280 godzin usług uzupełniających do pielęgniarskiej opieki środowiskowej na rzecz 20 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania w okresie od 1 października 2018r.  do 31 stycznia 2020r. (śr. 4h miesięcznie / na 1 osobę).

Zadanie II:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – REHABILITANCI.
1.    Zrealizowanie minimum 1.440 godzin – maksymalnie 1.867 godzin  usług usprawniająco – rehabilitacyjnych dla 30 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania w okresie od 1 października 2018r. do 31 stycznia 2020r. (min.3h miesięcznie / na 1 osobę).

Ww. usługi (dotyczy Zadania nr I i Zadania nr II) realizowane będą w okresie od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu  z terenu  powiatu buskiego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zadanie III:
Świadczenie usług opiekuńczych oraz usług asystenckich w miejscu zamieszkania – ASYSTENCI (AON).
1.    Zrealizowanie minimum 12.800 godzin – maksymalnie 14.600 godzin usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) na rzecz 20 osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie powiatu buskiego. Przewidziane jest zaangażowanie 10 AON, zakładając, że jedna osoba zrealizuje minimum 1.280 godzin usług
w okresie od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. (minimum 80h miesięcznie dla dwóch podopiecznych; średnio 3 godz. dziennie / dla 1 podopiecznego).

Zadanie IV:
Świadczenie usług opiekuńczych oraz usług asystenckich w miejscu zamieszkania – OPIEKUNOWIE.
1.    Zrealizowanie minimum 12.800 godzin – maksymalnie 14.600 godzin usług opiekuńczych  na rzecz 20 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania uczestnika na terenie powiatu buskiego. Przewidziane jest zaangażowanie 10 opiekunów/ek zakładając że jedna osoba zrealizuje minimum 1.280 godzin usług w okresie
od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. (minimum  80h miesięcznie dla dwóch podopiecznych; średnio 3 godz. dziennie / dla 1 podopiecznego).

Ww. usługi (dotyczy Zadania nr III i Zadania nr IV) realizowane będą od 1 października 2018r. i nie dłużej niż do 31 stycznia 2020r. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej/niesamodzielnej, na terenie powiatu buskiego.

6 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BUSKIEGO

Obwieszczenie AB.6740.15.1.2017 z dnia 10.08.2018r.

Busko – Zdrój, dn. 10.08.2018r.

Znak: AB.6740.15.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 11f ust. 3 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.08.2018 roku wydałem decyzję znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na: rozbudowie drogi gminnej w Busku-Zdroju w ramach zadania pn: ,,Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju" wraz  z infrastrukturą techniczną na działkach:
- według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 166/69 (166/88, 166/89), 166/43 (166/86, 166/87), 166/42 (166/84, 166/85), 166/41 (166/82, 166/83), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 166/32 (166/80, 166/81), 166/31 (166/78, 166/79), 166/30 (166/76, 166/77), 166/29 (166/74, 166/75) obr. 11 (kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę),
- w całości przeznaczonej pod projektowany pas drogowy: 239 obr. 11
(kolor wytłuszczony oznacza działkę do przejęcia przez Gminę),
- obecnie stanowiących pas drogowy: 234, 302 obr. 11,
- przeznaczonej pod przebudowę innych dróg publicznych: 251/3 obr. 11,
- do stałego zajęcia poprzez przebudowę infrastruktury technicznej:
obr. 11 – 122, 125, 126, 127, 128 (128/1, 128/2, 128/3), 166/39, 166/43 (166/86, 166/87), 166/42 (166/84, 166/85), 251/3, 129,
obr. 6 – 206/2, 205/2, 206/1, 205/1, 204, 203/7
(kolor wytłuszczony oznacza działki, których dotyczy przebudowa),
- do czasowego zajęcia na czas przebudowy infrastruktury technicznej:
obr. 11 – 166/43  (166/86, 166/87), 166/42 (166/84, 166/85)
(kolor wytłuszczony oznacza działki, których dotyczy przebudowa). 

10 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie AB.6740.15.1.2017 z dnia 10.08.2018r.

Protokół Nr 185/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 185/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2018 r.  [ PDF ]

10 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Protokół Nr 185/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 184/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 184/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2018 r.  [ PDF ]

10 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Protokół Nr 184/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu