Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Szkoły policealne specjalne

Szkoła Policealna Specjalna Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

(dla młodzieży)

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail:  sekretariat@sosw.busko.pl  
www.sosw.busko.pl

 

 

zawody:

 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik BHP
 • asystent osoby niepełnosprawnej

 

nauczane języki obce:

 • język angielski
22 lutego 2010
Czytaj więcej o: Szkoły policealne specjalne

Branżowe Szkoły I Stopnia Specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl 
www.sosw.busko.pl

 


zawody dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • krawiec
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • elektryk - od września 2018 r.


nauczane języki obce:

 • język angielski

W ramach praktycznej nauki zawodu dla uczniów kształcących się w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz elektromechanik Ośrodek współpracuje z firmą Elporem i Elpoautomatyka z Połańca.

Oferujemy:

 • bezpłatny internat - możliwość zwolnienia z kosztów wyżywienia,
 • rewalidację,
 • rehabilitację ruchową i basen,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • doradztwo zawodowe,
 • pomoc w nauce i własnym rozwoju.

---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w  Broninie

Bronina 59
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 882-118-311
tel. / fax: (41) 378-68-58
e-mail: sosw@sosw-bronina.edu.pl
http://www.sosw-bronina.edu.pl/

Ośrodek zapewnia bezpłatne zakwaterowanie uczniów.


zawody dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • piekarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • cukiernik
 • kucharz
 • ślusarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • murarz - tynkarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

nauczane języki obce:

 • język angielski
6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Branżowe Szkoły I Stopnia Specjalne

Technika specjalne

Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Busku – Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl 
www.sosw.busko.pl


kierunek kształcenia dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • technik elektryk
 • technik informatyk
 • technik mechanik
 • technik elektronik
 • technik ekonomista
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik przemysłu mody


nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Wszystkim osobom, chcącym zdobyć dodatkowe kwalifikacje, oferujemy bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Kursy są realizowane w systemie zaocznym i  stacjonarnym, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Oferujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z obszarów kształcenia:

 1. Administracyjno – usługowego
 2. Elektryczno-elektronicznego
 3. Mechanicznego i górniczo-hutniczego

Oferujemy:

 • bezpłatny internat - możliwość zwolnienia z kosztów wyżywienia,
 • rewalidację,
 • rehabilitację ruchową i basen,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • doradztwo zawodowe,
 • pomoc w nauce i własnym rozwoju.

Atutem naszego Ośrodka jest brak barier architektonicznych, w jednym obiekcie znajduje się szkoła, warsztaty, dział rehabilitacji i basen rehabilitacyjny, internat i stołówka. Pobyt w internacie jest bezpłatny (istnieje możliwość zwolnienia z kosztów wyżywienia)! Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną dla uczniów niepełnosprawnych. Naszym celem jest zindywidualizowany, wszechstronny, rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę lub podjęcie pracy zawodowej. Dlatego zapoznajemy naszych uczniów z najnowszymi trendami techniki w tym z programowaniem  w języku Scratch, w programach typu CAD, technologią druku 3D, skanerów 3D, obsługą mikrokomputera Raspberry PI, obrabiarkami sterowanymi numerycznie czy najnowszymi rozwiązaniami w sieciach komputerowych.

W ramach Projektu Unijnego, który jest realizowany od 1 stycznia 2018 r., naszym uczniom oferujemy min.: kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs wizażu, naukę projektowania w programach typu CAD, płatne staże zawodowe oraz wiele innych atrakcyjnych zajęć.

 

 

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Technika specjalne

Licea ogólnokształcące specjalne

VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne
w Zespole Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju

mieszczące się obiekcie
Specjalistycznego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej „Górka”,

ul. Starkiewicza 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 0-41-370-34-06
e-mail: sekretariat@zssgorkabusko.pl

http://www.zssgorkabusko.pl/


nauczane języki obce:
język angielski

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

V Liceum Ogólnokształcące Specjalne
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku-Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-41-19
e-mail: sekretariat@sosw.busko.pl
www.sosw.busko.pl

 


nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

przedmioty w zakresie rozszerzonym dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • język polski
 • geografia
 • język angielski

przedmioty uzupełniające - dla liceum po gimnazjum:

 • przyroda
 • zajęcia artystyczne
6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Licea ogólnokształcące specjalne

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3 B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72, fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

 

nauczany język obcy:

 • język angielski

 

Osobami ubiegającymi się o przyjęcie do szkoły mogą być:

 • osoby pełnoletnie, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum,
 • osoby, które ukończyły 16 lat, ale sytuacja życiowa lub zdrowotna uniemożliwia lub utrudnia im kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
 • absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. lub absolwenci branżowych szkół i stopnia

 

 

 

24 stycznia 2014
Czytaj więcej o: Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych

Branżowe Szkoły I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
od 1 września 2019 r. - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: zsp1busko6@wp.pl

http://www.zsp1busko.pl


kierunki kształcenia - dla absolwentów gimnazjum:

 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fotograf
 • pracownik obsługi hotelowej
 • kelner
 • rolnik
 • mechanik motocyklowy
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektryk,
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • krawiec
 • tapicer
 • kierowca mechanik
 • ślusarz
 • murarz - tynkarz
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego

 

kierunki kształcenia  - dla absolwentów szkół podstawowych:

 • fryzjer
 • piekarz
 • cukiernik
 • sprzedawca
 • kucharz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fotograf
 • pracownik obsługi hotelowej
 • kelner
 • rolnik
 • mechanik motocyklowy
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektryk,
 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • krawiec
 • tapicer
 • kierowca mechanik
 • ślusarz
 • murarz - tynkarz
 • operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 • magazynier – logistyk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

nauczane języki obce:

 • język angielski

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

koła zainteresowań:

 • Szkolny Klub Multimedialny Meg@ Bajt
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Radio Bit
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Klub Młodego Dziennikarza
 • PCK, PTTK, ZHP
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • Szkolny Zespół Muzyczny
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, salę fitness, siłownię, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23 (piętro wydzielone wyłącznie dla uczniów ZSP).

  ---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsp1busko6@wp.pl
http://zsti.pl


kierunki kształcenia dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik motocyklowy

 

nauczane języki obce:

 • język angielski, język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72, fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

zawody:  nabór kandydatów po gimnazjum:

 • murarz - tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektryk
 • magazynier-logistyk

 

nauczany język obcy:

 • język angielski

 

koła zainteresowań:

 • Koło młodego budowlańca
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka siatkowa chłopców
 • Piłka koszykowa
 • Szkolne koło rekreacyjno-sportowe
 • Szkolne koło samoobrony
 • Tenis stołowy

 

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 2 pracownie komputerowe
 • pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap) i pakiet OFFICE 365 dla szkół
 • 3 pracownie symulacyjne do nauki zawodów budowlanych
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • dostęp do obiektów sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (siłownie, boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowa hala sportowa)

 

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Branżowe Szkoły I stopnia

Technika

Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

od 1 września 2019 r. - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: zsp1busko6@wp.pl

http://www.zsp1busko.pl

kierunki kształcenia  dla absolwentów gimnazjów:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa

 

kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

nauczane języki obce:

 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki,

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

koła zainteresowań:

 • Szkolny Klub Multimedialny Meg@ Bajt
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Radio Bit
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Klub Młodego Dziennikarza
 • PCK, PTTK, ZHP
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • Szkolny Zespół Muzyczny
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, salę fitness, siłownię, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23 (piętro wydzielone wyłącznie dla uczniów ZSP 1).

Szkoła współpracuje z:
- Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,
- Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
- Travel Service z Krakowa  w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@busko-zdroj.com.pl
http://www.zsti.pl


kierunki kształcenia  dla absolwentów gimnazjum:

 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

kierunki kształcenia  dla absolwentów szkół podstawowych:

 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

 

    Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72, fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

kierunki kształcenia  dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej:

 • technik budownictwa
 • technik hotelarstwa
 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik logistyk

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka angielskiego
 • matematyczne
 • informatyczne
 • budowlane
 • geograficzne
 • historyczne
 • recytatorskie
 • hotelarskie

koła zainteresowań:

 • Zespół taneczny
 • Zespół muzyczny
 • PCK
 • Szkolny Wolontariat
 • Szkolna drużyna reprezentacyjna
 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • Piłka koszykowa
 • Tenis stołowy
 • Szkolne koło samoobrony
 • Szkolne koło rekreacyjno-sportowe

 

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 2 pracownie komputerowe
 • pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne
 • nowoczesny sprzęt, urządzenia służące do ćwiczeń i zajęć praktycznych w zawodach: technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik logistyk
 • pracownie projektowe wyposażone w nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap) i pakiet OFFICE 365 dla szkół
 • 3 pracownie symulacyjne do nauki zawodów budowlanych
 • 2 pracownie symulacyjne służące do nauki w zawodach hotelarskich
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • dostęp do obiektów sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (siłownie, boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowa hala sportowa)

 

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego
ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

Szkoła organizuje zagraniczne staże w ramach programu Erasmus+.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Hotelarze przyszłości” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Poddziałania 8.5.1.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Technika