Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.45.2016 z dnia 13.11.2018 r.

Busko- Zdrój, dn. 13.11.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.45.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61§ 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257ze zm.) zawiadamiam, że  na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r. wszczęte zostało  postępowanie administracyjne  o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej  pow. 19.41 ha, położonych we wsi Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn zgodnie z  art. 8 a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 703).

            STAROSTA BUSKI WZYWA W TERMINIE 21 DNI OD DNIA OTRZYMANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW PRZEZ WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU WE WSPÓLNOCIE  GRUNTOWEJ WSI NOWY KORCZYN GM. NOWY KORCZYN LUB ICH NASTĘPCÓW PRAWNYCH. UPRAWNIONYMI ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 6 UST. 1 USTAWY SĄ OSOBY FIZYCZNE LUB PRAWNE POSIADAJĄCE GOSPODARSTWA ROLNE, JEŻELI W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY (OD 5 LIPCA 1962 ROKU DO 4 LIPCA 1963 ROKU) FAKTYCZNIE KORZYSTAŁY Z TEJ WSPÓLNOTY.

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.45.2016 z dnia 13.11.2018 r.

Protokół Nr 198/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 198/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 listopada 2018 r.  [ PDF ]

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: Protokół Nr 198/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 406/2 - m. Stopnica, gm. Stopnica.

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Otwarty konkurs ofert

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej” w 2019 roku.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert (PCPR w Busku-Zdroju)

ZARZĄD POWIATU W BUSKU - ZDROJU OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

Na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2019 roku.

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert (PCPR w Busku-Zdroju)

Rachunek zysków i strat met. porównawczą - ZOZ

za rok 2018

 • wrzesień 2018 [ PDF ]
 • czerwiec 2018 [ PDF ]
 • marzec 2018 [ PDF ]
 • styczeń 2018 [ PDF ]

za rok 2017

 • listopad 2017 [ PDF ]
 • październik 2017 [ PDF ]
 • wrzesień 2017 [ PDF ]
 • sierpień 2017 [ PDF ]
 • lipiec 2017 [ PDF ]
 • czerwiec [ PDF ]
 • maj [ PDF ]
 • kwiecień [ PDF ]
 • marzec [ PDF ]
 • luty [ PDF ]
 • styczeń [ PDF ]
30 października 2013
Czytaj więcej o: Rachunek zysków i strat met. porównawczą - ZOZ

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1840 i 1841 - obręb Pacanów, gm. Pacanów

15 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych