Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2018 r.  [ PDF ]

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.
  2. Podstawowym celem Zamówienia jest digitalizacja dokumentacji papierowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie. W wyniku podjętych działań wynikowa baza musi zostać przygotowana do wykonania kolejnych, planowanych w ramach projektu zadań, a w szczególności budowy zaawansowanego Geoportalu powiatowego, pozwalającego na bieżącą obsługę w sposób w pełni zautomatyzowany zgłoszeń prac geodezyjnych, realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej digitalizacji materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju, wraz z opracowaniem danych przestrzennych i opisowych, uzupełnienie metadanymi, ich integracją z obiektami baz danych PZGiK, wykonaniem stosownych raportów i wykazów oraz dokumentacji przeprowadzonych prac.
18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego, wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych dla całego Powiatu Buskiego

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b)

Znak sprawy: AB.6743.1.17.2018

W dniu 26.11.2018 rokuGmina Solec-Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej w Solcu-Zdroju przy ul. Nad Zalew.

 

Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych w dniu 18.12.2018 roku.

29 listopada 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt b)

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

UCHWAŁA NR 11/2018
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

18 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe

Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

26 listopada 2018
Czytaj więcej o: Sesje Rady Powiatu w Busku-Zdroju - kadencja 2018-2023

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2018

W dniu 28.11.2018 roku, Gmina Chmielnik dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej z 1 hydrantem naziemnym oraz studnią wodomierzową w m. Kostera, gm. Gnojno.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych w dniu 14.12.2018 roku.

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.10.2018 z dnia 14.12.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.10.2018                                                  Busko- Zdrój, dn. 14.12.2018 r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Łagiewniki gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 775, 788, 789, 790/2, 791, 792, 793, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 802, 804/2, 805, 807, 808, 809, 812, 814/2, 818 o  łącznej pow. 4.74 ha, za mienie gromadzkie.

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.10.2018 z dnia 14.12.2018 r.