Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2019 r.  [ PDF ]

22 lutego 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

KR.ZUZ.4.421.284.2018.AK/1511

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

21 lutego 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

   Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

   Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

jednostka prowadząca

adres

dni i godziny
dyżurów

telefon
do zapisów

Radcy prawni
i adwokaci

Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 15

28-100 Busko-Zdrój

pon. –  godz. 1200  - 1600

wt. –  godz.  900 - 1300

śr. –  godz. 800 - 1200

czw. –  godz.  900 - 1300

pt. –   godz.  900 - 1300

 

41 370 50 29

Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa

Gminny Ośrodek Kultury
w Nowym Korczynie
ul. Tarnowska 5
28-136 Nowy Korczyn                                     

pon. –   godz. 800 -1300
śr. –   godz. 900 -1400  
pt. –    godz. 900 -1400

 

41 234 54 27

Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie
ul. Amałowicza-Tatara 7
04-474 Warszawa

Stara Plebania
w Solcu-Zdroju
ul. Kościelna 3
28-131 Solec-Zdrój                                                         

wt. –  godz.  900  - 1400
czw. –  godz.  800  - 1300

 

41 377 67 32

 

 Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Buskiemu opinie o udzielonej pomocy

Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

 

4 stycznia 2019
Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

  • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. [ PDF ]
21 lutego 2019
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2019 z dnia 20.02.2019 r.

Do pobrania:

  • Zawiadomienie [ PDF ]
21 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.5.2019 z dnia 20.02.2019 r.

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  • kultury,

  • kultury fizycznej i turystyki,

  • ochrony i promocji zdrowia,

  • edukacji ekologicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 04 marca 2019 roku.

 

 

21 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji w 2019 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

21 lutego 2019
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.