Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju  ul. Mickiewicza 15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR
W WYDZIALE GEODEZJI, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

20 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN. 6810.4.9.2019 z dnia 22.05.2019 r.

Busko- Zdrój, dn. 22.05.2019 r.

Znak: GKN. 6810.4.9.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U.  z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Skotniki Dolne gm. Wiślica, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 45, 46, 47/1, 47/2, 60/1, 60/2, 67, 68, 75/3, 187, 208, 212, 231/1, 235/1, 306, 314, 337/1, 340/1, 365/1, 366/1, 397/1, 398/1, 400, 401, 402, 449/1, 1051, 1086, 1087, 1143/1, 1144/1, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1360/1, 1365/1, 1370/1, 1389, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1594, 1756, 1757, 1760  o  łącznej pow. 7.9600 ha, za mienie gromadzkie.

23 maja 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN. 6810.4.9.2019 z dnia 22.05.2019 r.

Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

Przedmiotem zamówienia jest „Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego”

a)   Niniejsze przedsięwzięcie jest częścią Projektu „e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dalej w skrócie „RPO”) na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Mając na uwadze powyższe Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych RPO, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania.

b)   Podstawowym celem Zamówienia jest monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac, związanych z wykonaniem digitalizacji dokumentacji analogowej PZGiK, celem zasilenia baz danych systemu służącego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na świadczenia e-usług publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzałości oraz sprawną realizację kolejnych zadań przewidzianych w Projekcie.

15 maja 2019
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.5.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z wykonaniem kompleksowej digitalizacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego Powiatu Buskiego

VIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
VIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
31 maja 2019 roku o godz. 9.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

23 maja 2019
Czytaj więcej o: VIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Protokół Nr 26/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 26/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2019 r.  [ PDF ]

23 maja 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr 26/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Busko-Zdrój, 2019-05-22

Znak.OR.066.1.2019

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuję, że w 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju nie wpłynęła żadna petycja do rozpatrzenia której, właściwym byłby Starosta Buski.

23 maja 2019
Czytaj więcej o: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku – Zdroju Błękitne Niebo

Organizacja V Pikniku Rodzinnego „W zdrowym ciele zdrowy duch” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450) – każdy, w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania, może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty. Uwagi należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój.

22 maja 2019
Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku – Zdroju Błękitne Niebo