Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

GKN.6641.1.8.2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 117/2 i 118/2 - obręb Łagiewniki, gm. Busko-Zdrój.

25 marca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master 2,5D

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie
ogłasza
Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością placówki.

25 marca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master 2,5D

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz Szklanów gm. Stopnica

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz  Szklanów gm. Stopnica.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej,   do celów regulacji stanu prawnego zajętości pasa drogowego drogi powiatowej nr 0101T na długości ok. 1,0 km obrębach Suchowola oraz  Szklanów .

W obrębie Suchowola na długości ok. 0,7 km - od granicy obrębu Mariampol do skrzyżowania z drogą gminną (nr działki 333).

W obrębie Szklanów na długości ok. 0,3 km - od granicy obrębu Topola do skrzyżowania z drogą gminną (nr działki 183).

Droga ta oznaczona jest  w ewidencji gruntów obrębu Suchowola nr 336 natomiast w obrębie Szklanów nr 182.

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0101T pn. „Podlasek – Suchowola – Wójcza” w obrębach: Suchowola oraz Szklanów gm. Stopnica

VI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
VI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
29 marca 2019 roku o godz. 9.30
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15

21 marca 2019
Czytaj więcej o: VI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 r.  [ PDF ]

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Decyzja GKN.6810.4.45.2016 z dnia 19.03.2019 r.

Busko-Zdrój, dnia 19.03.2019 r.

Znak: GKN.6810.4.45.2016

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 8a ust. 7 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając na wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2016 r.,

orzekam co następuje:

            orzeka się o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wsi Nowy Korczyn, której grunty położone są w miejscowości Nowy Korczyn gm. Nowy Korczyn, oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek 380, 381, 382, 427, 428, 431, 432, 436 o łącznej powierzchni 19.41 ha, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy tj. osób fizycznych lub prawnych posiadających gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały ze wspólnoty.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Nowy Korczyn oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Po upływie tego okresu decyzję uważa się za doręczoną

 

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.45.2016 z dnia 19.03.2019 r.

Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2019 r.  [ PDF ]

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu