Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku  w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek, położonych w gminach:

Busko - Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn i Stopnica.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

22 marca 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2013 roku w ramach działania 221 oraz 223 PROW dotyczące 21 działek

Rachunek zysków i strat met. porównawczą - ZOZ

za rok 2017

 • styczeń [ PDF ]

za rok 2016

 • listopad [ PDF ]
 • październik [ PDF ]
 • wrzesień [ PDF ]
 • sierpień [ PDF ]
 • lipiec [ PDF ]
 • czerwiec [ PDF ]
 • maj [ PDF ]
 • kwiecień [ PDF ]
 • marzec [ PDF ]
 • luty [ PDF ]
 • styczeń [ PDF ]

za rok 2015

 • listopad [ PDF ]
 • październik [ PDF ]
 • wrzesień [ PDF ]
 • sierpień [ PDF ]
 • lipiec [ PDF ]
 • czerwiec [ PDF ]
 • maj [ PDF ]
 • kwiecień [ PDF ]
 • marzec [ PDF ]
 • luty [ PDF ]
 • styczeń [ PDF ]

za rok 2014

 • grudzień [ PDF ]
 • listopad [ PDF ]
 • październik [ PDF ]
 • wrzesień [ PDF ]
 • sierpień [ PDF ]
 • lipiec [ PDF ]
 • czerwiec [ PDF ]
 • maj [ PDF ]
 • kwiecień [ PDF ]
 • marzec [ PDF ]
 • luty [ PDF ]
 • styczeń [ PDF ]

za rok 2013

 • listopad [ PDF ]
 • październik [ PDF ]
 • wrzesień [ PDF ]
 • sierpień [ PDF ]
 • lipiec [ PDF ]
 • czerwiec [ PDF ]
 • kwiecień [ PDF ]
 • marzec [ PDF ]
 • luty [ PDF ]
 • styczeń [ PDF ]

 

30 października 2013
Czytaj więcej o: Rachunek zysków i strat met. porównawczą - ZOZ

XXVII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 5 września 2014 roku, zmienionego Uchwałą Nr XXI/202/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 września 2016 roku

zwołuję

XXVII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,

w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

22 marca 2017
Czytaj więcej o: XXVII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.23.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Znak: RLO.6341.23.2017

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z DNIA 21 MARCA 2017 ROKU

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Pana Jerzego Jewiarza pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych, tj. studni P1 na terenie działki nr 733 w miejscowości Wolica gm. Stopnica i na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych za pomocą tego ujęcia dla celów rolniczych, na potrzeby nawadniania upraw owocowo – warzywnych i leśnych w miejscowości Wolica gm. Stopnica.

22 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.23.2017 z dnia 21 marca 2017 r.

Technika

Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 0-41-378-79-20,21
fax: 0-41-378-33-01
e-mail: zsp1busko6@wp.pl
http://www.zsp1busko.pl

 

kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

nauczane języki obce:

 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki,
 • język francuski

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne

koła zainteresowań:

 • Szkolny Klub Multimedialny
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Radio Bit
 • PCK, PTTK, ZHP
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23.

Planowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • sporządzanie potraw i napojów (w ramach zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych),
 • planowanie i realizacja usług w recepcji (w ramach zawodu Technik hotelarstwa),
 • prowadzenie rachunkowości (w ramach zawodu Technik ekonomista)

Uwaga!!!

Szkoła uczestniczy w projektach:
ERASMUS + „Education And Sustainability for the Young”
ERASMUS + “EURUFUTURE Changing Places”

Szkoła współpracuje z:
- Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,
- Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki I Nauk Społecznych w Kielcach,
- Travel Service z Krakowa  w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@zsti.pl
http://www.zsti.pl


kierunki kształcenia:
 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

Uwaga!!!

Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne:

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (w ramach zawodu technik informatyk)

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (w ramach zawodu technik informatyk)

 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (w ramach zawodu technik pojazdów samochodowych)

 

    Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

  Szkoła uczestniczy w projekcie"Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region"  w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 120,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 0-41-378-24-72,
fax: 0-41-378-85-15
e-mail: zstio@budowlanka.edu.plTen adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.budowlanka.edu.pl

 

kierunki kształcenia:

 • technik budownictwa
 • technik hotelarstwa
 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka angielskiego
 • matematyczne

koła zainteresowań:

 • Koło budowlane
 • Szkolny Klub Obsługi Konsumenta
 • PCK
 • Zespół taneczny
 • Zespół muzyczny
 • Szkolna drużyna reprezentacyjna
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • Piłka koszykowa

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 3 pracownie komputerowe
 • nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap)
 • pracownie symulacyjne
 • internat
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej

 

Szkoła organizuje zagraniczne staże w ramach programu Erasmus+.


Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

Uwaga!!!

Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne:

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (w ramach zawodu technik architektury krajobrazu)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (w ramach zawodu technik hotelarstwa)

Szkoła uczestniczy w projekcie „4 Professions 4 Great Future” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomi, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach i Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

6 czerwca 2006
Czytaj więcej o: Technika

Informacja Starosty Buskiego z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
jednostki ewidencyjnej Wiślica, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

21 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego z dnia 20 marca 2017 r.

Informacja Starosty Buskiego z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
jednostki ewidencyjnej Nowy Korczyn, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

21 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego z dnia 20 marca 2017 r.