Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie nr 3/2017

W dniu 9 kwietnia 2017 r. na terenie miasta Busko-Zdrój znaleziono aparat fotograficzny firmy CANON.  Właściciel jest proszony o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15 lub kontakt telefoniczny 41 370 50 03.

28 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie nr 3/2017

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.6.2017

W dniu 07.04.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku -Zdroju, dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Pęczelice gm. Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 27.04.2017 r.

12 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z dodatkowymi dniami wolnymi od pracy tj. 1 i 3 maja 2017 r. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Buskim będą czynne w wydłużonym czasie, w niżej wymienionych terminach:

1)      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Busku-Zdroju będzie czynny:

  • 2 maja 2017 r. od godz. 800 do godz. 1800 – radca prawny
  • 4 maja 2017 r. od  godz. 800 do godz. 1300 – adwokat
  • 5 maja 2017 r. od  godz. 800 do godz. 1300 – adwokat

2)      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Korczynie będzie czynny:

  • 2 maja 2017 r. od  godz. 800 do godz. 1200 – adwokat
                   oraz od godz. 1200 do godz. 1600 – radca prawny

3)      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Stopnicy będzie czynny:

  • 2 maja 2017 r. od godz. 800 do godz. 1700  – radca prawny
  • 5 maja 2017 r. od godz. 800 do godz. 1700  – adwokat
28 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.7.2017
W dniu 07.04.2017 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku -Zdroju, dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach położonych w Busku-Zdroju w obrębie 10.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 27.04.2017 r.

13 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Decyzja GKN.6810.4.1.2017 z dnia 26.04.2017 r.

Busko- Zdrój, dnia 26.04.2017 r.

Znak: GKN. 6810.4.1.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703),

o r z e k a m

Uznać działkę gruntu położoną w miejscowości Żerniki Dolne gm. Stopnica, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 78/1 o powierzchni 0.14 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Żerniki Dolne oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Stopnica i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

27 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.1.2017 z dnia 26.04.2017 r.

Decyzja GKN.6810.4.3.2017 z dnia 26.04.2017 r.

Busko-Zdrój, dnia 26.04.2017 r.

Znak: GKN.6810.4.3.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

O r z e k a m

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Brzostków, gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 1.151/1, 1.152/1, 1.153/1, 1.474, 1.475, 1.478, 1.479, 1.480, 1.482, 1.486, 1.487, 1.488, 1.498, 1.499, 1.500, 2.624, 2.625, 2.626, 2.627, 2.628, 2.629, 2.630, 2.631, 2.632, 2.633, 2.634, 2.635, 3.630, 3.641, 3.642, 3.637, 3.638, 3.639, 3.640 o łącznej pow. 8.64 ha, działki gruntu położone w miejscowości Pawłów gm. Nowy Korczyn oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 236, 237, 314, 20, 66, 100, 116, 136, 137, 138, 139, 174, 198, 200, 254, 275, 276, 277 o łącznej pow. 4.23 ha, za mienie gromadzkie.

 

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwach Brzostków i Pawłów oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

27 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Decyzja GKN.6810.4.3.2017 z dnia 26.04.2017 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego „Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Brata Alberta Chmielowskiego ”, pn. „Segregator 2017” [ PDF ]

26 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Oferta realizacji zadania publicznego