Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół Nr 136/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 136/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2017 r.  [ PDF ]

18 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Protokół Nr 136/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN. 6810.4.11.2017

Busko- Zdrój, dn.17.08.2017 r.

Znak: GKN. 6810.4.11.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61§ 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało  postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działek gruntu położonych  w miejscowości Kawczyce gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami  130, 219, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237  o łącznej  pow. 2.49 ha, za mienie gromadzkie.

18 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN. 6810.4.11.2017

Zapytanie cenowe - Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wolnostojącej o wymiarach 3mx2m wraz z konstrukcją wsporczą.

logotypy

Zapytanie cenowe

 

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wolnostojącej o wymiarach 3mx2m wraz z konstrukcją wsporczą.

 

Projekt pn. "Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych."

17 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe - Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej wolnostojącej o wymiarach 3mx2m wraz z konstrukcją wsporczą.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 82 - obręb Klępie Dolne, gm. Stopnica.


Do pobrania:

  • Zawiadomienie [ PDF ]
17 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.17.2017

W dniu 13.07.2017 r. PGE Dystrybucja S.A. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Szanieckiej w Busku-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 09.08.2017 r.

14 lipca 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.20.2017

INFORMACJA
STAROSTY BUSKIEGO
Z  DNIA  16  SIERPNIA  2017 ROKU

Na podstawie art.  127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1121)

Podaje się do publicznej wiadomości, że Starostwo  Powiatowe w Busku ‑ Zdroju Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Gospodarstwa Rybackiego ,,Wójcza” Sp. z o.o., Biechów 80 28-133 Pacanów, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z planowaną  inwestycją ,,Budowa gospodarstwa rybackiego o pstrągowym charakterze produkcji”.

Planowane do wykonania urządzenia wodne zlokalizowane będą na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 833, 746/4 i 747/8 obrębu Falęcin Stary gm. Stopnica.

 

16 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Buskiego RLO.6341.20.2017

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy: AB.6743.1.19.2017

W dniu 21.07.2017 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 125PE oraz budowie kanalizacji sanitarnej PCV 200 w Siesławicach gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu z dnia 14.08.2017r.

24 lipca 2017
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)