Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a)

Znak sprawy AB.6743.1.11.2018

W dniu 20.06.2018 roku Pani Agata Gieroń dokonałazgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kucharach gm. Wiślica.

22 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 1a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy AB.6743.1.7.2018

W dniu 06.06.2018 roku Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wód leczniczych - wody siarkowej w Busku-Zdroju przy ul. 1-go Maja.

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Znak sprawy AB.6743.1.9.2018

W dniu 06.06.2018 roku Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wód leczniczych, wody, kabla elektrycznego zalicznikowego w Busku-Zdroju.

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a)

Informacja nt. zabytków

INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKACH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW.

10 września 2009
Czytaj więcej o: Informacja nt. zabytków

Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

Busko- Zdrój, dnia 19.06.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.4.2018

D E C Y Z J A

   Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), działając z urzędu

o r z e k a m

            Uznać działki gruntu położone w Busko-Zdrój przy ul. Langiewicza, obręb  06,    oznaczone w ewidencji gruntów numerami  840/1, 840/2, 840/3 o łącznej powierzchni 0.1236 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Busko-Zdrój oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju,  a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i  Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

21 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Decyzcja GKN.6810.4.4.2018 z dnia 19.06.2018 r.

Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

1. Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego.

2. Miejsce załatwienia sprawy:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   Pokój 15 telefon:(041)378-30-51 wew. 266

3. Podstawa prawna:
   · art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
     (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 652 z późn. zm.)
   · § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz
     warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
     (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm).

4. Wymagane dokumenty:
   · Wniosek.
   · Zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb.
   · Aktualne zdjęcie.

5. Opłaty:
   · Za wydanie karty wędkarskiej - 10,00 zł - w kasie tut. Starostwa.

6. Termin załatwienia sprawy:
   · 2-3 dni.

7. Tryb odwoławczy:
   Nie przysługuje.

8. Dodatkowe informacje:
   · Kartę wędkarską lub wędkarstwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną
     egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację
     amatorskiego połowu ryb;
   · Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
   · Kartę wędkarską wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania.

9. Wzór wniosku.

  • Wzór wniosku  [ DOC ]
18 czerwca 2010
Czytaj więcej o: Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

1. Rejestracja sprzętu pływackiego służącego do amatorskiego połowu ryb.

2. Miejsce załatwienia sprawy:
   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   Pokój 15 telefon:(041)378-30-51 wew.266

3. Podstawa prawna:
   · art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
     (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 652 z późn. zm.).
   · § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
     w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących
     w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
   · Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
   · Dowód własności sprzętu (rachunek lub umowa kupna-sprzedaży).

5. Opłaty:
  · Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

6. Termin załatwienia sprawy:
   · 2-3 dni.

7. Tryb odwoławczy:
   Nie przysługuje.

8. Dodatkowe informacje:

  • Sprzęt służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
  • Rejestrację sprzętu prowadzi starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza sprzętu.
  • Starosta dokonuje rejestracji sprzętu pływającego używanego do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20m3 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW.


9. Wzór wniosku.

  • Wzór wniosku [ DOC ]

 

21 czerwca 2010
Czytaj więcej o: Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb