Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnosciach podjętych w celu przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr 255, 232, 233 z działki 261, 272, 231, 316/1, 315/1, 234/2 i 234/1 - Busko-Zdrój, obręb 02.

18 października 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnejnych nr 668,669,670/1 w Mikułowicach.


Do pobrania:

  • Zawiadomienie [ PDF ]
18 października 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Protokół Nr 146/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 146/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2017 r.  [ PDF ]

18 października 2017
Czytaj więcej o: Protokół Nr 146/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 145/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 145/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2017 r.  [ PDF ]

18 października 2017
Czytaj więcej o: Protokół Nr 145/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Sprawozdania za rok budżetowy 2017

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Sprawozdania za rok budżetowy 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.17.2017

Busko- Zdrój, dn.16.10.2017 r.

Znak: GKN. 6810.4.17.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61§ 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działki gruntu położonej w miejscowości Skorocice gm. Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2.724 o  pow. 0.53 ha, za mienie gromadzkie.

            Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się  z prośbą        o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Skorocice oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiślica oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Gminy Wiślica.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

18 października 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.17.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.16.2017

 Busko- Zdrój, dn.16.10.2017 r.

Znak: GKN. 6810.4.16.2017 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 61§ 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne  w sprawie uznania działki gruntu położonej w miejscowości Łatanice gm. Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 51/2 o  pow. 0.5960 ha, za mienie gromadzkie.

            Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwraca się  z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Łatanice oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiślica oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Gminy Wiślica.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w BIP powiatu.

18 października 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6810.4.16.2017